Politica de confidențialitate

Core Invest Health este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 29820, conform ANSPDCP, 24-10-2013.

Core Invest Health garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Inregistrarea datelor este facuta doar in scopul autorizat de utilizator: onorarea comenzilor, informarea despre produse si ofértele speciale.

Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Core Invest Health doar pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale si informari privind produsele la care utilizatorul s-a abonat.

Informatiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal vor putea fi utilizate de catre Core Invest Health pentru initierea de statistici de marketing despre consumatorii produselor, in vederea imbunatatirii serviciilor oferite acestora, respectand prevederile legilor in vigoare.

Core Invest Health nu incurajeaza transmiterea mesajelor electronice nesolicitate, nu furnizeaza adrese de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde si nu ofera catre terti adresele de e-mail obtinute prin intermediul site-ului www.pharmastore.ro . De asemenea, Core Invest Health nu divulga datele personale ale utilizatorilor niciunei persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul utilizatorului explicit in acest sens.

La cererea autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau alte verificari legale, datele personale vor putea transmise in conformitate cu legile in vigoare.

Core Invest Health confera dreptul utilizatorului de a modifica sau sterge datele de contact pe care le-a inregistrat. De asemenea, orice utilizator poate solicita stergerea datelor personale sau dezabonarea de la informarile trimise despre produse oricand.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Core Invest Health prin imputernicitii Expremio Marketing, Farmaceutica Remedia si firma de curierat Nemo are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este comertul online.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare livrarii produselor comandate online. Refuzul dvs.determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Core Invest Health şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Farmaceutica Remedia si firma de curierat Nemo (procesarea si livrarea comenzilor) cât şi către EXPREMIO MARKETING (informari despre produse, cu consimtamantul prealabil al clientilor).

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Core Invest Health?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Core Invest Health, office@coreinvest.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

În cazul în care în termen de 15 zile de la înaintarea cererii către operator, nu primiți un răspuns scris la solicitarea dumneavoastră (cu excepția cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil), vă puteți îndrepta cu o plângere scrisă, datată şi semnată către:

Autoritatea Națională de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Adresa : B-dul Magheru nr. 28-10, sector 1, București, România.

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

tel: +40.318.059.211;

fax: +40.318.059.602;

Pentru mai multe detalii puteți consulta pagina de internet: www.dataprotection.ro

Shopping Cart
Scroll to Top